Werkgroep Duurzaamheid Bomen & Bloemenbuurt

De werkgroep Duurzaamheid Bomen & Bloemenbuurt is opgericht tijdens de thema-avond over Duurzaamheid en energiebesparing medio januari dit jaar. Deze werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s.

Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, dat bleek al tijdens de thema-avond. Zaak is om de informatie, ideeën en plannen te delen met bewoners. Dat kan via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, via websites en sociale media. 

Contactpersoon
Lars Nanninga
larsnanninga@gmail.com

 

Leden

Gonny Poelsma

Martin Lenferink

Annemiek van Gurp

Marlies van der Heijden

Harrie Mesker

Duurt Alkema

Martin Lenferink

Rob Jamin

Joep Bus

De werkgroep is bereikbaar via: info@bomenbuurtonline.nl