Werkgroep AED Bomenbuurt

Zowel bewoners als winkeliers vinden AED's in de Bomenbuurt belangrijk. Het resultaat is inmiddels te zien in de wijk met AED's op allerlei plekken. Voor het onderhoud van de AED's en voor het regelen van trainingen voor burgerhulpverleners die weten hoe zo'n AED werkt is de werkgroep AED opgericht. De werkgroep zal het onderhoud en de trainingen in goede banen leiden. De werkgroep kan nog versterking gebruiken. Heb je interesse? Meld je aan via onderstaand mailadres.

Contactpersoon
Ellen Simon
info@bomenbuurtonline.nl

Leden
Ineke Mulder
Marjon Stijntjes

Administratie:
Saskia de Swart
Bewonersondersteuner

 

Overzicht AED's in de Bomenbuurt

 

 

  AED Locatie Beheer Buiten/inpandig
         
1 AED Cypresstraat/Fahrenheitstraat Bibliotheek Bomenbuurt Buiten
2 AED Thomsonplein 15 De Stadhouder - Electroworld Buiten
3 AED Fahrnheitstraat 436 Plus - supermarkt Buiten
4 AED Goudenregenplein/Thomsonlaan SBOB Buiten
5 AED Eikstraat 2A SBOB Buiten
6 AED Thomsonlaan 18 Dental Clinics Inpandig
7 AED Hanenburglaan 339 Centrum voor Jeugd & Gezin Inpandig