Nieuws

AED's in de Bomenbuurt

AED's in de Bomenbuurt

12 mei 2021 -

De werkgroep AED Bomenbuurt heeft een overzicht gemaakt van alle AED's in de Bomenbuurt. Sinds 2018 is dankzij een idee van een bewoner voor besteding van het Wijkbudget Bomenbuurt meer aandacht voor AED's in de wijk. Er zijn sindsdien extra AED's geplaatst voor een ruime dekking van de wijk. Binnenkort komt er een exemplaar bij, inpandig in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2.

Bekijk hier het overzicht.Bekijk artikel


Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

Reactie SBOB over plannen Dreeshuis

04 mei 2021 -

De SBOB is gevraagd mee te denken over het proces rond de herbestemming van het Dreeshuis. We hebben erop aangedrongen wijkbewoners hier vooraf bij te betrekken, met inspraak over een nieuwe bestemming van het huis en aandacht voor de parkeerdruk. De gemeente en Vestia hebben besloten dit anders aan te pakken.

 Bekijk artikel


Wijkvisie Bomenbuurt

Wijkvisie Bomenbuurt

31 mrt 2021 -

Hoe wil je dat de straten en pleinen in je buurt er uit zien? Welke verbeteringen vind je nodig? Of wat had je altijd al willen veranderen in je eigen straat? Het is nu tijd voor jouw inbreng. Want de riolering in de Bomenbuurt wordt vervangen. En als over 2 jaar de straten en pleinen weer dicht gaan, is dat het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in onze buurt.

 Bekijk artikel


Meer Blad voor de stad

Meer Blad voor de stad

24 feb 2021 -

Op Het Haagse Groen is er aandacht voor het nieuwe bomenplan van de gemeente Den Haag. Bomen maken onze stad mooi, gezond en fijn om in te wonen. En dat wil de gemeente graag zo houden. Hoe ze dat doet, dat lees je in onderstaand artikel. 

https://www.hethaagsegroen.nl/groen+werk/1893539.aspx?t=Den-Haag-wil-meer-%e2%80%98blad-voor-de-stad%e2%80%99

 

Bron: www.hethaagsgroen.nl

 Bekijk artikel


Vaccinatielocatie in Segbroek

Vaccinatielocatie in Segbroek

27 jan 2021 -

De GGD richt een vaccinatielocatie op in het leegstaande Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan. De bedoeling is dat per 8 februari de locatie klaar is voor gebruik! Fijn voor bewoners om op een bekende locatie en zo dichtbij de vaccinatie te kunnen krijgen.

 Bekijk artikel


Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

Inschrijvingen Energie uit de Wijk Challenge geopend

05 aug 2020 - Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het meestal niet maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. Om ondernemende bewonersgroepen in Den Haag te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken naar schone energie komt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) met de 2e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Ook dit jaar is er weer €500.000 beschikbaar. Inschrijven kan vanaf vandaag.

Bekijk artikel


Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

Kleinschalige evenementen onder voorwaarden mogelijk in regio Haaglanden

22 jul 2020 -

Kleinschalige evenementen worden in de Veiligheidsregio Haaglanden weer toegestaan. De verruiming van de coronamaatregelen maken dat vanaf 1 juli mogelijk. Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen is dat organisatoren zorgen dat de veiligheid, waaronder het naleven van de geldende richtlijnen van het RIVM, (aantoonbaar) kan worden gewaarborgd. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op- en het handhaven van de maatregelen tijdens het evenement. Onveranderd is dat evenementen die vóór 1 juli gepland stonden worden verplaatst naar 2021. Deze evenementen kunnen dit jaar niet plaatsvinden, zo besloot de veiligheidsregio al in maart van dit jaar.

 Bekijk artikel