Den Haag gaat door met schoolzones

Den Haag gaat door met schoolzones

03 mrt 2021

Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Daarom heeft gemeente Den Haag de afgelopen tien jaar schoolzones aangelegd, verkeersmaatregelen genomen en geïnvesteerd in verkeerseducatie en gedrag, zodat ouders en hun kinderen veilig op de fiets of lopend naar school kunnen gaan. Uit onderzoek op 49 scholen blijkt dat de schoolzonebebording en -markering zinvol en wenselijk wordt gevonden. Samen met de scholen blijft de gemeente kijken wat nog meer kan helpen voor een veilige schoolomgeving. Met de basisscholen die nog geen schoolzone hebben is de gemeente in gesprek over aanleg van een schoolzone of andere maatregelen in de komende twee jaar.

Het schoolzonebeleid is onlangs geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat met name op de doorgaande wegen de schoolzonebebording en -markering nuttig is. De attendering in de directe omgeving van de school had minder effect, omdat blijkbaar de verkeersdeelnemers daar zo bekend zijn met de situatie dat de borden en markeringen hen minder opvallen. 

De gemeente wil de veiligheid rondom scholen nog verder verbeteren. Het is de bedoeling dat er in de toekomst steeds minder auto’s in de directe schoolomgeving komen tijdens het brengen en halen van kinderen. Op die manier wordt het bij school rustiger voor kinderen en het risico op ongelukken verkleind. Ouders brengen hun kind bij voorkeur lopend of fietsend naar school. En als ze hun kind met de auto naar school ‘moeten’ brengen, dan parkeren ze hun auto op veilige afstand en brengen hun kind het laatste stukje lopend naar school. Dat vraagt een gedragsverandering en een andere manier van denken. Het veiliger maken van de schoolomgeving vergt de betrokkenheid van scholen en ouders. De aanpak voor een verkeersveilige schoolomgeving is maatwerk, omdat iedere schoolsituatie anders is.

Achtergrond

Sinds 2008 legt Gemeente Den Haag in schoolomgevingen schoolzones aan ter verbetering van de verkeersveiligheid. Met verkeersborden en de tekst ‘Schoolzone’ op het wegdek (en aangevuld met maatregelen op maat, zoals oversteekplaatsen en anti-parkeerpaaltjes) worden weggebruikers erop attent gemaakt dat ze een school naderen, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. Na een periode van ruim tien jaar is bij ruim 70% van de Haagse basisscholen een schoolzone aangelegd. De resterende scholen krijgen in de periode 2020-2022 nog een schoolzone of andere maatregelen om de veiligheid te vergroten, zoals is vastgelegd in het meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2016-2019 en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2020-2022.Terug