Nieuws

Feedback op een ontwerp voor groen fietsparkeren

Feedback op een ontwerp voor groen fietsparkeren

26 mei 2021 -

Vier studenten van de Haagse Hogeschool hebben de opdracht gekregen om de Bomenbuurt op een creatieve manier wat mooier te maken. Tijdens het vooronderzoek vielen twee dingen op. Veel straten kunnen wel wat groen gebruiken en de stoep staat vaak vol met fietsen. 

Zo zijn zij op het idee van een Parkeertuintje gekomen. 16 kleine moestuintjes en 4 afgesloten fietsstallingen op de plek van een parkeerplaats. De slogan van hun idee luidt dan ook ’20 mensen blij maken in plaats van 1'. 

Bekijk artikel
Den Haag legt 'verkamering' nog verder aan banden

Den Haag legt 'verkamering' nog verder aan banden

26 mei 2021 -
DEN HAAG - Het vertimmeren van woningen voor de kamerverhuur wordt in een groter deel van Den Haag verboden. De gemeente was al van plan om verkamering in wijken met goedkope woningen te verbieden. Op initiatief van de gemeenteraad worden daar wijken met middeldure woningen aan toegevoegd. Dat betekent dat er ook een halt op komt in onder meer de Bomen- en Bloemenbuurt, Scheveningen, Duindorp, Waldeck en Loosduinen.

Bewonersorganisaties die hadden aangedrongen op nog stengere eisen voor verkamering, zijn blij. 'Wij zijn weer een stap verder', aldus Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout. Hij pleitte eind april al mede namens zeven andere wijken voor het hanteren van nog verdergaande richtlijnen voor de vertimmering van woningen.

Bekijk artikel
AED's in de Bomenbuurt

AED's in de Bomenbuurt

12 mei 2021 -

De werkgroep AED Bomenbuurt heeft een overzicht gemaakt van alle AED's in de Bomenbuurt. Sinds 2018 is dankzij een idee van een bewoner voor besteding van het Wijkbudget Bomenbuurt meer aandacht voor AED's in de wijk. Er zijn sindsdien extra AED's geplaatst voor een ruime dekking van de wijk. Binnenkort komt er een exemplaar bij, inpandig in Buurtcentrum De Bolster, Kastanjestraat 2.

Bekijk hier het overzicht.

Bekijk artikel

Prikbord

Werkgroep AED zoekt versterking

 

In de Bomenbuurt zijn AED's geplaatst, waarvan een tweetal in beheer is van de SBOB. Wij zijn op zoek naar (een) beheerder(s) voor deze AED's. Na een inzet zal HartslagNu je vragen het volgende te controleren:

  1. Is de AED teruggeplaatst?
  2. Het apparaat weer gebruiksklaar te maken
  3. Eventueel de electroden te vervangen.

Wanneer je ons wilt helpen, meld je dan aan via: info@bomenbuurtonline.nl

 

 

Wijkagenda

SBOB Ons doel is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk. Dat doet de SBOB onder meer door het stimuleren, bundelen en coördineren van diverse activiteiten van samenlevingsopbouw.

 

Heb je suggesties voor de SBOB of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met info@bomenbuurtonline.nl of bel 06 - 420 136 57.